Hyrespolicy

Uthyrningspolicy

Alla kan söka bostad hos Wallins Fastigheter som är över 18 år

Vi har ingen bostadskö utan jobbar med intresseregister. Kundens intresseanmälan måste uppdateras en gång per år föra att inte falla ur systemet. En uppdatering sker automatiskt varje gång kunden loggar in på mina sidor på vår hemsida. Om en uppdatering inte sker avregistreras kunden automatiskt på dagen tolv (12) månader efter det att du var senast inloggad.

Våra lägenheter annonseras ut på hemsidan, där kan kunder söka den lägenhet man är intresserad av. Kunder som skickar in intresse för ledig lägenhet tilldelas dessa efter kötid och om de uppfyller punkterna i övrigt i denna policy.

Grundtanken i vår uthyrning är: Rätt kund till rätt bostad och område. Det innebär att vi med hänsyn till våra kunders och företagets bästa, fäster stor vikt vid valet av ny kund

Wallins Fastigheter eftersträvar lugna och trygga bostadsområden. Det skapar vi genom att ha en bra balans mellan olika människor i våra bostadsområden och hus. Vi strävar efter att våra kunder skall trivas och bo kvar hos oss.

Av skilda skäl prioriteras vissa kunder. Det kan vara inflyttande till kommunen som på grund av arbete, studier eller liknande behöver bostad.

Vi samarbetar med Fabo Fbg kommun och tillhandahåller vid behov särskilda boendeformer för den som behöver extra stöd och tillsyn och som inte kan söka eller erhålla egen bostad.

Det är obligatoriskt att ha hemförsäkring när kunder flyttar in hos oss. Som kund får du givetvis själv bestämma vilket försäkringsbolag du vill ha din hemförsäkring hos.

Kundbedömning

Kunden måste ha fast inkomst. Månadshyran på den aktuella bostaden får maximalt uppgå till 1/3-del av hushållets sammanlagda och gemensamma inkomst. 
 Före uthyrning sker en kreditkontroll där vi gör en bedömning av kundens betalningsförmåga.
 En kontroll görs också för att säkerställa att kunden inte har betalningsanmärkningar, skuld till kronofogden eller annan hyresvärd och/eller på annat sätt misskött tidigare boende.
 Antalet personer som skall bo i bostaden skall vara rimligt i förhållande till bostadens storlek.
 Bor kunden hos Wallins Fastigheter kontrolleras även att kundens hyresinbetalningar fungerat på ett tillfredsställande sätt.

Omflyttning inom Wallins Fastigheter

Generellt gäller att du bör bo i minst ett år innan ny bostad erbjuds. Undantag från denna regel kan göras om särskilda skäl finns. Sådana skäl kan vara familjebildning, familjesplittring, eller förändrade ekonomiska villkor.
© 2024 Wallins Fastigheter. Producerad av. HiWeb webbyrå i Falkenberg
Wallins Fastigheter